Busines Partners (2)

Habets werkt voor en met vooraanstaande bedrijven en instellingen. Naast deze bedrijven treft u onderstaand ook een aantal links aan naar onder meer brancheverenigingen.

LIOF
NV Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij. LIOF heeft tot doel de economische structuur van Limburg verder te versterken.

 

FME
FME heeft tot doel de positie van de technologisch-industriële sector in de economie te versterken en mede daardoor de concurrentiepositie van haar leden te verbeteren.

 

NEVAT/GVN (Groot Verspaners Nederland)
Groot Verspaners Nederland verenigt 30 lidbedrijven van NEVAT, die toeleverancier zijn van zware machinale bewerkingen, danwel produkten vervaardigen onder toepassing van zware machinale bewerkingstechnieken.

 

GTS
The clearly defined objectives of GTS are to ensure and inspect thermal spray quality, to make this quality visible to the outside world by means of GTS certification and to promote and make known the thermal spray technology.

 

IOT/RWTH
Das Institut für Oberflächentechnik (IOT) ist ein Teil der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH), zugehörig der Fakultät für Maschinenwesen.

  

SYNTENS
Syntens zet aan tot succesvol innoveren, versterkt het innovatievermogen van ondernemend Nederland en levert daarmee een bijdrage aan duurzame groei.

 

VTS
De Vereniging voor Thermische Spuittechnieken (VTS) is opgericht in 1970 met als doel de techniek meer naamsbekendheid te geven in met mane de Nederlandse industrie. De vereniging telt in zijn huidge vorm 12 leden.