Duurzaamheid

Winstgevend

Duurzaamheid bij Habets houdt in het op verantwoorde winstgevende wijze leveren van kwalitatieve top producten rekening houdend met mensen, de veiligheid en het milieu.

Habets draagt bij aan de circulaire economie door kritische componenten een tweede leven te geven. Hierdoor besparen we waardevolle resources en uiteindelijk maken we onze planeet opnieuw elke dag een beetje beter.

Habets is ISO14001 gecertificeerd. Met een certificering op de internationale ISO norm voor milieu, de ISO 14001, voldoet Habets aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Met een milieumanagementsysteem werken wij structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties.