Autogeen

Bij Autogeen draadspuiten wordt een materiaal in draadvorm door middel van een elektro- of persluchtmotor door een spuitpistool getransporteerd en in een brandend gas-zuurstofmengsel tot smelten gebracht. Door perslucht wordt het gesmolten materiaal vervolgens richting het werkstuk verstoven.

De te verspuiten materialen voor dit proces zijn metalen en legeringen die in draadvorm kunnen worden getrokken en een smeltpunt hebben dat ver onder de temperatuur ligt van de gebruikte warmtebron. Wanneer men voor de draden zink of aluminium gebruikt, wordt het ook wel schooperen genoemd, naar de naam van de uitvinder.

Toepassingsgebied
- Repareren van schades
- Maatcorrecties / vullagen
- Atmosferische en hittecorrosie bescherming

Autogeen poederspuiten
Omdat insmeltlegeringen op nikkel- of kobaltbasis en keramische materialen niet in draadvorm geproduceerd kunnen worden, werd in 1956 het poederspuiten ontwikkeld. Op dit moment wordt het poederspuiten niet meer alleen voor deze materialen gebruikt, maar ook voor een groot aantal andere spuitpoeders.

De werking van de poederspuitinstallatie wijkt niet veel af van de draadspuitinstallatie. Het te verspuiten materiaal wordt door een gas meegevoerd door het spuitpistool waar het in een brandend gas-zuurstofmengsel tot smelten wordt gebracht.

Ook worden met dit proces materialen verspoten die nadien een warmtebehandeling vereisen. Het doel hiervan is het creëren van een goede hechting tussen substraat en spuitlaag en tussen de spuitdeeltjes onderling. Door de warmtebehandeling verdwijnt de lamellaire structuur en ontstaat een uiterst homogene structuur.

Toepassingsgebied
- Repareren van onderdelen
- Maatcorrecties
- Abrasieve en adhesieve resistentie
- Erosie resistentie
- Chemische resistentie
- Atmosferische en temperatuur corrosie bescherming