Habets Tekent

Habets tekent sector "Code of Conduct"

Tijdens de GVN Ledenvergadering op 8 november 2012 bij GE Energy Europe in Rheden hebben de aanwezige GVN leden unaniem hun handtekening geplaatst onder een gedragscode met als doel meer vertrouwen naar elkaar toe uit te spreken en samenwerking te stimuleren.

In de NEVAT GVN Code of Conduct staat omschreven wat de normen en waarden binnen de branchegroep zijn. Zaken die belangrijk zijn om het onderlinge vertrouwen en samenwerking binnen de groep te stimuleren. De unanieme ondertekening is een belangrijke stap om in de toekomst nog meer met elkaar samen te werken met als doel gezamenlijk grotere projecten aan te kunnen pakken.