HP-HVOF

Bij dit hoge snelheidsproces met continu verbranding wordt een mengsel van brandstof en zuurstof onder hoge druk tot ontbranding gebracht, waarbij gassnelheden ontstaan van 1500 tot 2000 m/sec. Hierin wordt een spuitpoeder geïnjecteerd en met grote snelheid naar het werkstuk getransporteerd.

H.V.O.F. staat voor High Velocity Oxygen Fuel. Bij dit spuitproces ontstaat een microscopische laslaag tussen werkstuk en spuitpoeder. Het spuitpistool dient lucht of water gekoeld te worden.

Dit proces kan anders dan door continu verbranding ook door explosieve verbranding tot stand komen. Hierbij wordt een mengsel van zuurstof en acetyleen met een bepaalde frequentie elektrisch ontstoken. Het spuitpoeder wordt in explosiegolf verhit en versneld tot om en nabij de 900 m/sec. De temperatuur van het gas loopt tijdens de explosie op tot circa 3000 °C. Als brandstof kan ook paraffine-olie worden toegepast. 

Toepassingsgebied:

- Slijtage gevoelige onderdelen: abrasieve, adhesieve, erosie, fretting en cavitatie effect

- Chemische resistentie

- Bescherming tegen oxidatie en galvanische corrosie

- Atmosferische en hitte corrosie bescherming

- Thermische en elektrische isolatie